Analiza prawna

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa transakcji, współpracujemy z Kancelarią Adwokacką Magdaleny Pawlik, która w profesjonalny sposób zajmuje się sprawdzeniem stanu prawnego nabywanej przez Państwa za naszym pośrednictwem nieruchomości.

Na wnikliwą analizę składa się między innymi weryfikacja aktualnego stanu prawnego księgi wieczystej- najważniejszego dokumentu związanego z nieruchomością.

Na kartach księgi wieczystej zapisane są m.in. dane właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, numer ewidencyjny działki oraz jej  powierzchnia gruntu. Widnieją tam również zapisy o ewentualnych obciążeniach hipotecznych czy prawach/roszczeniach osób trzecich do zbywanej nieruchomości. Dodatkowo, w księgach wieczystych mogą znaleźć się tzw.
wzmianki, które mogą świadczyć o tym, iż zostały złożone wnioski o zmianę danych zawartych w księdze wieczystej lub wszczęte zostało jakieś postępowanie sądowe lub administracyjne, przedmiotem którego jest nieruchomość (np. ryzykowne dla potencjalnego nabywcy egzekucja z nieruchomości). Wzmianka ta nie będzie nam obrazować tego czego dotyczy postępowanie lub wniosek, ale da sygnał do sprawdzenia akt księgi wieczystej;

Informacje zamieszczone w księdze wieczystej są o tyle ważne, iż w razie jakichkolwiek niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto nabył własność lub inne prawo rzeczowe od osoby wskazanej w księdze wieczystej jako osoba uprawniona. Takowa sytuacja nazywa się rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, przy czym nie wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej korzystają z rękojmi (np informacje dotyczące powierzchni i położenia nieruchomości).

Jak widać z powyższego sprawdzenie stanu prawnego nabywanej nieruchomości jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa transakcji kupującego, stąd w ramach naszych usług dla każdej zakupywanej przez Państwa za naszym pośrednictwem nieruchomości wykonywany jest indywidualny audyt po to aby nieruchomość ta nie okazała się droższa niż powinna.

O szczegóły zapytaj agenta lub skontaktuj się bezpośrednio z Kancelarią Adwokacką Magdaleny Pawlik, tel. 504 972 513.