Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku.  Dokument opisuje jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/m2/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza gdy nośnikiem jest biomasa.

Dla nowych budynków sporządza się projektowaną charakterystykę energetyczną, która jest uzupełnieniem projektu budowlanego. Jednakże trudności w jego sporządzeniu mogą sprawić skomplikowane bryły budynku, zastosowanie nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych i złożonych systemów instalacyjnych.

Inaczej ma się sytuacja z budynkami starszymi, najczęściej użytkowanymi. Tam mogą się pojawić kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej, braku danych dotyczących szczególnie rozwiązań i użytych materiałów. W takich przypadkach konieczne jest wcześniejsze wykonanie dokładnej inwentaryzacji budynku i rzetelnej analizy stanu ochrony cieplnej budynku.

Regulacje prawne zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz 1200). Zgodnie z ustawą deweloper lub inny zbywający nieruchomość powinien takie świadectwo energetyczne przedstawić kupującemu.

W razie potrzeby sporządzenia takiego dokumentu prosimy o kontakt.