Urzędy

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
tel. (12) 639 23 00

Urząd Skarbowy w Myślenicach
ul. Cegielskiego 2
tel. (12) 274 24 20

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. Reja 13
tel. (12)274 97 40

Wydział Geodezji Kartografii i Kataster
ul. Słowackiego 36
tel. kierownik (12) 274 93 11

Wydział Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych
ul. Słowackiego 36
III piętro tel. (12) 274 93 26